Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

Zapraszam w sobotę o godzinie 11.00

Miejsce:

Przedszkole „Czarodziejski Dworek",

ul. Górczewska 89

Telefon:

504270456

Carl Orff (1895-1982) - niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent.

 

     Podstawowymi założeniami systemu Carla Orffa jest wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka do celów wychowawczych a także po to, by przygotować je do rozumienia dzieł sztuki.

     Orff skupia się na tym, aby rozbudzić u dzieci i młodzieży zamiłowania i zainteresowania muzyczne przez tworzenie muzyki - improwizacje, a nie przez jej odtwarzanie. Jego system kierowany był nie tylko do dzieci uzdolnionych muzycznie, ale do wszystkich dzieci w przedszkolach, szkołach, a nawet dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

       Naczelnym celem tej metody jest kształcenie przyszłych odbiorców muzyki.

Pisał:

"Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwie przez całe życie".

 

    Koncepcja pedagogiki muzycznej według Carla Orffa opiera się na trzech zasadach:

 1. kształcenie poprzez zabawę,
 2. rozwijanie muzykalności dzieci,
 3. integracja muzyki, słowa i ruchu

 

Co wykorzystujemy z koncepcji Orffa:

 • Gramy na instrumentach.
 • Tańczymy. Ruch jest spontaniczny, ma charakter kreatywny. Jest swobodny, zależny od wewnętrznego nastroju dziecka. (Na samym początku ruch przy muzyce w koncepcji Orffa ma charakter prosty: chód, bieg, podskoki, czworakowanie. Następnie przybiera charakter improwizowany, by w końcu stać się kreatywnym).
 • Śpiewamy piosenki z literatury dziecięcej, ludowej, fragmenty muzyki klasycznej.
 •   Przysłuchujemy się dźwiękom, barwie instrumentów, współbrzmieniom.
 •  Improwizujemy wokalnie, instrumentalnie, wokalno-instrumentalnie i ruchowo. Tworzenie muzyki jest charakterystyczne dla grup dzieci młodszych. Następne etapy w tworzeniu muzyki w systemie Orffa noszą już pewne cechy improwizacji kierowanej.

    Dziecko:

 • Poznaje swoje możliwości ruchowe, komponuje swój ruch w przestrzeni i uczy się współdziałać w grupie. Dba aby ruch był ładny, płynny, rytmiczny - podporządkowany jakiemuś generalnemu zadaniu.
 • Improwizuje słowno-rytmicznie proste słowa, imiona, wyliczanki, wiersze oraz melodyczno-rytmicznie układając proste śpiewanki.

 


 

     Podstawowymi założeniami systemu Carla Orffa jest wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka do celów wychowawczych a także po to, by przygotować je do rozumienia dzieł sztuki.

     Orff skupia się na tym, aby rozbudzić u dzieci i młodzieży zamiłowania i zainteresowania muzyczne przez tworzenie muzyki - improwizacje, a nie przez jej odtwarzanie. Jego system kierowany był nie tylko do dzieci uzdolnionych muzycznie, ale do wszystkich dzieci w przedszkolach, szkołach, a nawet dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

       Naczelnym celem tej metody jest kształcenie przyszłych odbiorców muzyki.

Pisał:

"Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwie przez całe życie".

 

    Koncepcja pedagogiki muzycznej według Carla Orffa opiera się na trzech zasadach:

 1. kształcenie poprzez zabawę,
 2. rozwijanie muzykalności dzieci,
 3. integracja muzyki, słowa i ruchu

 

Co wykorzystujemy z koncepcji Orffa:

 • Gramy na instrumentach.
 • Tańczymy. Ruch jest spontaniczny, ma charakter kreatywny. Jest swobodny, zależny od wewnętrznego nastroju dziecka. (Na samym początku ruch przy muzyce w koncepcji Orffa ma charakter prosty: chód, bieg, podskoki, czworakowanie. Następnie przybiera charakter improwizowany, by w końcu stać się kreatywnym).
 • Śpiewamy piosenki z literatury dziecięcej, ludowej, fragmenty muzyki klasycznej.
 •   Przysłuchujemy się dźwiękom, barwie instrumentów, współbrzmieniom.
 •  Improwizujemy wokalnie, instrumentalnie, wokalno-instrumentalnie i ruchowo. Tworzenie muzyki jest charakterystyczne dla grup dzieci młodszych. Następne etapy w tworzeniu muzyki w systemie Orffa noszą już pewne cechy improwizacji kierowanej.

    Dziecko:

 • Poznaje swoje możliwości ruchowe, komponuje swój ruch w przestrzeni i uczy się współdziałać w grupie. Dba aby ruch był ładny, płynny, rytmiczny - podporządkowany jakiemuś generalnemu zadaniu.
 • Improwizuje słowno-rytmicznie proste słowa, imiona, wyliczanki, wiersze oraz melodyczno-rytmicznie układając proste śpiewanki.

 Zapraszam na zajęcia w sobotę o godzinie 11.00

 

Zajęcia odbędą się:

22, 29 lutego

14, 28 marca